Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

Jung Tamás apostoli kormányzóra emlékeztek

Ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg msgr. Jung Tamás püspök bánáti apostoli kormányzóvá történő kinevezésének közelgő 50. évfordulójáról a nagybecskereki székesegyházban november 20-án. Msgr. Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős titkára együtt misézett a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjaival – a házigazda Dr. Német László SVD nagybecskereki püspökkel, a konferencia elnökével; msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek metropolitával; msgr. Djura Džudžar görögkatolikus püspökkel; msgr. Đuro Gašparović szerémségi püspökkel és msgr. Slavko Večerin szabadkai püspökkel –, a belgrádi apostoli nunciatúra munkatársaival, a Nagybecskereki Egyházmegye és a szomszédos egyházmegyék lelkipásztoraival.  A szentmisén jelen volt msgr. Fabijan Svalina, akinek püspökké szentelése november 21-én, Krisztus Király vasárnapján volt a Szent Dömötör székesegyházban Szávaszentdemeteren.
Msgr. Paul Richard Gallagher érsek homíliáját msgr. Gyuris László, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke tolmácsolta magyar nyelven. A szentmise szónoka a jelenlévőket arra kérte, hogy a napi olvasmányok fényében értékeljék a helyi egyház történetét. „Egy üzenetet, és benne három aspektust fedezhetünk fel Isten igéjében: a nagy bánat és a szomorúság azok életében, akik nem bíznak Istenben; a feltámadás, mint a keresztény élet lényege és dinamizmusa; a hálaadás, mint a testvériesség és közösség alapja.” – hangsúlyozta.
Homíliája végén Boldogasszony Anyánk közbenjárását kérte: „Ma, amikor megemlékezünk ötven év történéseiről, a rengeteg munkáról, lemondásról annak érdekében, hogy egy keresztény közösséget építsünk, adja meg az ő közbenjárását, hogy minél több életszentséggel és ájtatossággal teleírt lapot hagyjunk magunk után. Gazdagítsák ezek a teleírt lapok a már meglévő emlékeit a helyi egyháznak itt, Nagybecskereken. Biztos, hogy szenvedésben, kihívásban, nehézségekben nem lesz hiány. De annál nagyobb a reménye annak, hogy lehet hirdetni Isten szeretetét és nagyságát ebben a világban is. A feltámadt Mester lelke árasszon el benneteket jelenlétével, hogy a remény még erősebbé váljon, hogy megújítsátok a missziós munkátokat, hogy elvigyétek az evangéliumot az élet minden zugába.”
Msgr. Jung Tamás Székelykeve szülötte. Születésének centenáriumát egész napos programmal ünnepelték 2011. december 10-én szülőfalujában és a püspöki székhelyen. Székelykevén főpásztori szentmisét tartottak, majd leleplezték és megáldották a boldog emlékű főpásztor emléktábláját a templom szentélyében. A település akkori lelkipásztora, Csipak Csaba plébániai kormányzó munkatársaival emlékszobát rendezett be erre az alkalomra a plébánián Jung püspök személyes tárgyaiból és családi fotóiból. Nagybecskereken a katolikus temetőben, majd a püspökség nagytermében megemlékezéssel folytatták, s ünnepi szentmisével zárták. Jung Tamás emberarcú lelkipásztorként él Bánát hívő népe emlékében, aki mindig lehajolt a gyermekekhez, betegekhez és rászorulókhoz, hiszen kinevezését követően „egész Bánát plébánosa” kívánt lenni.
Idén a koronavírus-járvány miatt, tekintettel a járványügyi előírások betartására, kevesebb hívő vehetett részt az ünnepi szentmisén, de kollégiumok növendékei és a nagybecskereki hívek mellett a székelykevei zarándokok is részesei lehettek a megemlékezésnek.