NAJVEROVATNIJE POSLEDNjA SEDNICA SKUPŠTINE ZRENjANINA U OVOM SAZIVU

Na rastanku – o garanciji za uslugu prečišćavanja vode
Skupština grada Zrenjanina dala je Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI) saglasnost da izda garanciju „Vodovodu i kanalizaciji”, kao obezbeđenje plaćanja usluge prečišćavanja pijaće vode izvođačima. Ova tačka bila je poslednja u dopunjenom dnevnom redu sednice gradskog parlamenta, održane prošlog petka. Obrazloženje je dao Ivan Dević, pomoćnik gradonačelnika:
– „Vodovod i kanalizacija”, kao javno komunalno preduzeće čiji je osnivač Grad Zrenjanin, obavezan je da izvođaču radova izda garanciju da će platiti izvršene usluge fabrike vode, po ugovoru sa izabranim izvođačem radova, sa precizno određenim količinama i kvalitetom vode. Garanciju koju prihvata i izvođač i njegova poslovna banka – to treba posebno naglasiti – JKP će obezbediti u vidu državne garancije koju dobija od odgovarajuće finansijske institucije Republike Srbije, a to je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza. Po donošenju ove odluke, Ministarstvo finansija će, uz saglasnost Vlade Srbije, zaključiti sporazum sa gradom Zrenjaninom kojim će se obezbediti garancije i izmirenje obaveza prema Državnoj agenciji, u slučaju aktiviranja garancije. Dakle, radi se o dodatnom obezbeđenju da će se ugovor realizovati i da ćemo imati fabriku vode – obrazložio je Dević.

M. Stojin
Opširnije u štampanom izdanju