NARODNI MUZEJ: Tekuće izložbe

Postavka „Srebrni novac rimskih imperatora od I do III veka iz numizmatičke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin“ u malom salonu Muzeja dostupna je do 1. avgusta, dok je izložba „Ala smo se naodmarali…Omiljena mesta na kojima su se Vojvođani odmarali krajem 19. i tokom 20. veka“ u salonu Muzeja otvorena do 15. avgusta. Ulaz je slobodan.

U okviru postavke izložen je novac iz vremena cara Vespazijana (69. god. n. e.) do vladavine Valerijana (polovina trećeg veka), kao i novac imperatora iz dinastije Flavijevaca, Antonina i Severa, zatim i vojničkih imperatora trećeg veka. – Novac je postao medij preko kojeg je informacija mogla da dođe do najudaljenijih delova države, i na taj način bude preneta velikom broju ljudi. Kroz novac imperator je prenosio poruke kao što su: Ovo sam ja! Ovo su moje titule! Moje poreklo! Moji naslednici! Moji vojni uspesi! Kombinacije teksta i predstave na kovanicama učinile su razumljivim poruke, koje su bez greške mogli da shvate i pravilno interpretiraju i seljak i guverner – objasnio je Aleksandar Šalamon, kustos-arheolog Narodnog muzeja.

Ala smo se naodmarali…“ gostujuća je izložba novosadskog Muzeja Vojvodine. Nastala je nakon višegodišnjeg istraživanja na području Vojvodine, a prikupljen je veliki broj eksponata koji govore o razvoju turizma u periodu od druge polovine 19. veka do osamdesetih godina prošlog veka. Najpre se išlo na izlete u prirodu, kao i na obale reka i jezera koja su bila veoma popularna kupališta. Promena zdravstvenih shvatanja o moru kao lečilištu uticala je na sve brojnije odlaske na letovanja, naročito između dva svetska rata. Nakon Drugog svetskog rata, putovanja iz ličnog zadovoljstva i radi odmora postala su potreba najšireg kruga radnih ljudi, ali i drugih slojeva stanovništva.

M.M.