NAUKA: TF „Mihajlo Pupin” širi krug saradnika

U grupi saradnika Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”od danas je i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici. Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji su potpisali dekanka fakulteta prof. dr Dragica Radosav i direktor subotičke Visoke škole Ivan Furstner.

Najavljena je aktivna saradnja u razmeni znanja i iskustava i unapređenje uspešnosti u ostvarivanju vlastitih vizija. Takođe, predviđen je i zajednički rad i mogućnost obostranog uticaja na profilisanju kadrova koji su neophodni privredi, kao i zajednički rad na razvojnim, razvojno-istraživačkim, inovacionim i drugim projektima i organizovanje stručnih i naučnih skupova i korišćenje stručnih i naučnih časopisa i ostale bibliotečke literature.
M.B.