Nemzeti ünnepünk, augusztus 20.

Szent István király ünnepe

Augusztus 20-án ünnepeljük államalapító Szent István napját. Ez a nap egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünk, ugyanis 1083-ban Szent László király ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepe utáni első vasárnap emelte a szentek sorába első királyunkat. I. István vagy Szent István, születési nevén Vajk, a források szerint 969 körül született. Édesapja Géza magyar nagyfejedelem volt, édesanyja Sarolta az erdélyi Zombor gyula lánya. István volt az utolsó magyar nagyfejedelem és az első magyar király. A keresztény magyar állam megteremtője. Első királyunk nemcsak a magyar, hanem az európai történelem kiemelkedő alakja is volt egyben.
Már apja, Géza 997-es halálától magyar fejedelem, majd 1001első napján, az akkor érvényes naptár alapján 1000 karácsonyán, történt megkoronázása által „Isten kegyelméből” Magyarország királya. A magyarok országát, a törzsek szövetségéből kialakult nagyfejedelemséget egységes keresztény királysággá szervezte át. Ez az államalakulat 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt és a 20. századig fennmaradt.
Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb jelentős magyar nemzeti és katolikus ereklye, melyet minden év augusztus 20-án a Szent István- bazilikából körmenetben viszik.
István egész uralkodását a Kárpát-medence egységének a megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett a szomszédaival, Gizellával, II. Henrik bajor herceg lányával, kötött házassága is ezt a célt szolgálta, és II. (Szent) Henrik uralkodása alatt ez a dinasztikus kapcsolat biztosította is a békét a Német-római Birodalommal. A korszak másik nagyhatalmával, a Bizánci Birodalommal is békés kapcsolatokra törekedett, ezt támasztja alá, hogy bizánci szövetségben részt vett egy 1018-as bolgárok elleni hadjáratban.
Az idén az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel a Szent István-napi rendezvények elmaradnak.