OBUKA JEDINICE ZA DELOVANjE U NESREĆAMA

Gradili „mobilno selo”
Šator površine 25 kvadratnih metara najosposobljeniji pripadnici jedinice za delovanje u nesrećama mogu da podignu za tri minuta. Svaka opština i grad imaju ovakvu jedinicu, ali njeni članovi ne ostaju dugo na okupu, zbog privatnih i poslovnih obaveza, pa je zato neophodno stalno usavršavanje onih koji će moći da učestvuju u podizanju mobilnog šatorskog naselja u trenucima kada to bude potrebno.

N. M.
Opširnije u štampanom izdanju