OLAKŠICE ZA ZAKUPCE POSLOVNOG PROSTORA U SVOJINI GRADA

Pomoć ugostiteljstvu, turizmu, zanatlijama…

Mesečne zakupnine za poslovni prostor u svojini Grada Zrenjanina za mart, april i maj ove godine korisnicima koji se bave određenim delatnostima biće umanjene od 40 do 90 odsto. Gradsko veće je zaključilo da te finansijske olakšice mogu da pomognu preduzetnicima da prevaziđu poteškoće u poslovanju izazvane pandemijom korona virusa.
– S obzirom na celokupnu ekonomsku situaciju u proteklih godinu dana, procenili smo da će usvajanje mera doprineti prevazilaženju objektivnih finansijskih poteškoća u naplati zakupnina za poslovne prostore i olakšati poslovanje zakupaca. Verujemo da će i ove mere, kao i one koje smo do sada usvojili, doprineti da se postojeći zakupci zadrže u poslovnim prostorima Grada. Očekujemo i da će se, daljom relaksacijom epidemijskih mera, obim njihovog poslovanja i aktivnosti polako vratiti na period pre pandemije – istakao je Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina.
B. M.

Opširnije u štampanom izdanju