OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ”: Šta treba znati o kućnim ljubimcima

Za učenike četvrtog razreda Dositej Obradović” održano je predavanje iz zdravstvenog vaspitanja o pravilnom odnosu prema životinjama i bolestima koje se prenose sa životinja u organizaciji Pasterovog zavoda i uz podršku Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Cilj predavanja bilo je podizanje svesti prvenstveno o bolestima kao što su ehinokokoza, kao i potrebi i mogućnostima prevencije ove bolesti. Sve češći su slučajevi oboljenja od ove bolesti. Zbog toga je predavanje Kultura držanja pasa i uticaj na zdravlje ljudi“ veoma značajno za decu od kojih mnogi imaju kućnog ljubimca.
Učenici su takođe upoznati sa simptomima besnila i opasnostima koje nastaju ujedom pasa i drugih životinja. Predočeno im je da moraju biti odgovorni prema svojim kućnim ljubimcima, da ih redovno vakcinišu i štite od parazita.
Razgovarano je i psima lutalicama, o prihvatilištima za pse i njihovom zbrinjavanju. Učenici su posavetovani kako da se ophode prema psima lutalicama ili drugim nepoznatim psima i koliko je bitno da redovno održavaju higijenu posle kontakta sa životinjama da bi se zaštitili od različitih bolesti koje se prenose sa životinja.
M.B.