OSMACI NA PREKRETNICI: Koju školu izabrati

Učenici osmog razreda osnovnih škola u srednjem Banatu – a njih je više od 1.600, polagali su završni ispit. Danas, 22. juna do 8 časova izašli su Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole, a dan kasnije, od 8 do 16 časova jeste prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita.

Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u osnovnim školama je 23. juna od 8 do 16 časova, a 25. prijem i rešavanje žalbi u okružnim upisnim komisijama.
Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 28. juna.

Popunjavanje i predaja liste žalja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka je 29. i 30. juna, od 8 do 15 časova.

4. jula (od 8 časova) je provera liste želja od strane učenika u osnovnim školama i istog dana prijem žalbi na izražene želje i unošenje ispravki.

5. jula do 12 časova biće objavljene zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu.

8. jula od 8 časova su zvanični rezultat raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama, a istog dana, do 20 časova, biće objavljeno lista slobodnih mesta u drugom upisnom krugu.

9. i 10. jula je upis učenika u srednje škole – prvi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole).


M.B.