OSNOVAN KREATIVNI CENTAR „HETERLENDI – BAJIĆ” U BOČARU

Mirna oaza za predškolce i đake

Predsednik Vlade Vojvodine Igor Mirović i čelnik Opštine Novi Bečej Saša Maksimović 6. oktobra potpisali su ugovor koji reguliše međusobna prava i obaveze vezane za upravljanje i funkcionisanje Kreativnog centra „Heterlendi – Bajić” u Bočaru.
Prethodno su Skupština opštine Novi Bečej i pokajinski Parlament usvojili odluku o zajedničkom osnivanju Centra koji je smešten u obnovljenom kompleksu nekadašnjeg dvorca. Namenjen je za održavanje edukativnih i vaspitno-obrazovnih programa u oblasti prirodnih i društvenih nauka, kulture, umetnosti i sporta, kao i za organizovanje kampova i radionica. Sadržaji će biti primereni predškolcima i đacima osnovnih i srednjih škola.
Pokrajina je za osnovno funkcionisanje Centra izdvojila inicijalna godišnja sredstva od oko 50 miliona dinara, potvrdio je za TV Novi Bečej Matija Kovač, šef poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine „Aleksandar Vučić – za našu decu”. Kreativni centar će biti finansiran iz pokrajinskog i opštinskog budžeta, ali i iz sopstvenih prihoda, donacija fondova i priloga od sponzora.
Za vršioca dužnosti direktora imenovan je Novica Blažin, dosadašnji rukovodilac Doma kulture u Novom Bečeju. Osim njega, Kreativnim centrom će rukovoditi Upravni i Nadzorni odbor čiji će članovi biti imenovani u narednih šest meseci. Predviđeno je da Upravni odbor ima pet članova koje imenuje Pokrajina, jedan će biti iz redova zaposlenih, a dva će predložiti lokalna samouprava. Dva člana Nadzornog odbora delegiraće osnivači, a jednog zaposleni.
Rekonstrukciju i dogradnju dvorca Hertelendi u Bočaru finansirala je Pokrajinska vlada sa blizu 400 miliona dinara. Prelepo zdanje namenjeno je za boravak dece, a u jednoj smeni moći će da primi 120 mališana. Osim soba za smeštaj, u dvorcu postoji i mala sala za sportske aktivnosti, kao i veliki tereni na otvorenom koji su namenjeni za igru i vežbanje. Ceo komlpeks se prostire na površini od oko šest hektara.

B. M.