OTVARANjE „AVIV PARKA“ – PRAZNIK PRIVREDE, ŠOPINGA, ZABAVE I MUZIKE

Zamisao koja je zbrisala močvaru

– Nastavljamo da radimo. Obećali smo da ćemo ovde izgraditi poljoprivredni centar, kao i terene za rekraciju – poručuju iz izraesle kompanije
07 - 3c toni i publika – Bio je ovo po svemu ambiciozan projekat. Menadžer našeg  srpskog predstavništva u februaru mi je pokazao dve slike:  na jednoj su bile močvare, a na drugoj kompjuterski model  onoga što nameravamo ovde da izgradimo. Bacio sam sliku  močvara u smeće i rekao mu – hajde da radimo. I uspeli  smo. Uspeo je naš tim, uspelo je osoblje Erste banke, uspeli  su građani Zrenjanina i uspeo je gradonačelnik. Nastavljamo  da radimo. Obećali smo da ćemo ovde izgraditi  poljoprivredni centar, kao i terene za rekraciju, jer želimo da budemo deo lokalne zajednice.

A. B. – N. Zlatanov

07 - 3d Golden bjuti
Opširnije u štampanom izdanju