OTVOREN „CENTAR ZA EDUKACIJU MOZGALICA“: Svaki uspeh deteta je sreća

U našem gradu je nedavno, u Zmaj Jovinoj ulici broj 16, otvoren „Centar za edukaciju Mozgalica“, koji u okviru svoga rada sa decom nudi usluge brojnih specijalista. Kako je ukazala Nataša Vojnović, vlasnica ovog kreativnog kutka, u „Mozgalici“ sa decom po potrebi rade specijalisti dečje i adolescentne psihijatrije, logoped, defektolog, psiholog, u radu se koriste ABA metode, a mališani savladavaju znanja i putem brojnih kreativnih radionica.
-Naš tim je specijalizovan za rad sa decom sa različitim oblicima razvojnih smetnji i poteškoćama u učenju. Bavi se ranom dijagnostikom i rehabilitacijom dece svih uzrasta u cilju podsticanja ranog razvoja i prevazilaženja poteškoća- kaže Nataša Vojnović i dodaje da sa decom u okviru tima radi i specijalizovani reedukator psihomotorike kao i rado-okupacioni terapeut, koji vežba sa decom sa telesnim poteškoćama i cerebralnom paralizom.
Defektološki-logopedski tretmani i dijagnostika raspoloživi su deci sa problemima iz autističnog spektra, usporenog govorno-jezičkog i psihomotornog razvoja, kao i onim mališanima koji imaju poteškoće u izgovaranju glasova, mucaju ili imaju tikove.
Sve informacije o radu ovog Centra mogu se dobiti na brojeve telefona 023/511-731, 063/80-224-80.
S.V.