PANONSKA AKTIVISTIČKA ORGANIZACIJA (PAOR) VRAĆA LEVICU NA POLITIČKU SCENU

Strategija za bolju budućnost poniženih i uvređenih

Aktuelne vlasti danas nažalost kao opoziciju nemaju političke partije, nego građanska udruženja – kaže Srđan Papić Đurić, aktivista Panonske aktivističke organizacije
Ekonomska kriza u Evropi doprinela je jačanju levice i u našoj zemlji. Pored stupanja na političku scenu levičarskih stranaka poput „Sirize” u Grčkoj, dokaz za to je i jačanje udruženja građanskog angažmana u našoj zemlji. Jedna od takvih organizacija je zrenjaninska Panonska aktivistička organizacija (PAOR) koja je brojnim inicijativama i desetogodišnjim iskustvom u nevladinom sektoru pokazala inovativnost u delovanju.
S. Vorkapić
Opširnije u štampanom izdanju