Paori, osigurajte se!

Piše: Dalibor Bubnjević

Stariji sunarodnici pamte davna vremena kada su leta bila monotona. Povremeno ih je prekidao iznenadni pljusak koji nikome nije zadavao glavobolje. Čak i one koje je zatekao na putu, nije opterećivao. Trajao je kratko i bez posledica.
Novi milenijum je doneo promenjena meteorološka pravila. Više ništa nije izvesno, pa samim tim moramo da budemo spremni na (ne)očekivane okolnosti. Poslednjih desetak dana je bilo više primera demonstracije nadmoći prirode nad čovekom! Povrh svega, mnogi se i dalje ponašaju poput derišta. Zatvarajući vlastite oči usred dana pomišljaju da tako mogu učiniti da svetlost zameni tamu. Hladan tuš ih ubrzo sustiže. U trenucima spoznaje svi postaju krivci. Od vrha vlasti pa do rodbine/prijatelja.
Poljoprivrednici su najviše na udaru klimatskih promena, jer imaju fabriku pod vedrim nebom. Stiče se utisak da su mnogi farmeri odlučili da saučestvuju u magnovenju, umesto da preduzimaju konkretne mere. U cilju zaštite vlastitih interesa na raspolaganju im stoje brojni paketi osiguranja. Pri odabiru istih potrebno je dobro razmisliti. Oluja i prolećni mraz su dopunski rizici. Pogrešno je zanemariti tu činjenicu, jer cenu na kraju plaća svako pojedinačno.
U Srbiji se osigurava do 15 odsto obradivih površina. Da li je to normalno?