PETO ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA

Opozicija ostala bez odgovora na aktuelna pitanja

Na predlog Gradskog veća, najznačajnija tačka o kojoj su prošlog petka odlučivali odbornici Skupštine grada Zrenjanina, bilo je opredeljivanje katastarske parcele za potrebe konkurisanja Grada za sredstva UNOPS-a (United Nations Office for Project Services).Reč je o stambenom zbrinjavanju ugroženih društvenih grupa, kroz program podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Kao lokacija odabrana je ulica Pere Dobrinovća.
Odbornici su usvojili i novu Odluku o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada, kojom se detaljnije, i u okviru jednog akta, uređuje kompletna oblast raspolaganja građevinskim zemljištem, što uključuje postupak, uslove i način raspolaganja, takođe i pribavljanje, razmenu i otuđenje.
– Nakon usvojene odluke, očekujemo da dobijemo i građevinsku dozvolu za izgradnju stanova namenjenih ugroženim kategorijama, i želja nam je da u našem gradu imamo jedan takav objekat. Predstoji nam i učešće na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja za drugu fazu rekonstrukcije stadiona, što zapravo znači dobijanje kompletne celine kada je reč o stadionu u Karađorđevom parku – rekao je Saša Santovac, zamenik gradonačelnika.
U dnevnom redu skupštinskog zasedanja bile su i izmene u planovima regulacije zona „Jugoistok” i „Centar” i radne zone „Jugoistok I”. Odbornici su usvojili i izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju Grada za 2020. godinu.
Skupštinski dnevni red predviđen za ovu sednicu, naknadno je dopunjen sa pet tačaka: izmenom odluke o parkiranju vozila, pokretanjem likvidacije nad javnim komunalnim preduzećem „Zrenjaninska objedinjena naplata”, davanjem saglasnosti na izmenu Statuta Apoteke Zrenjanin i usvajanjem njenog finansijskog plana za 2021, kao izmenama u Programu poslovanja preduzeća „Pijace i parkinzi” za 2021.

PROJEKAT REGIONALNOG VODOVODA ZA CEO BANAT
Odbornička grupa Demokratske stranke Srbije (DSS) podnela je tri predloga za dopunu dnevnog reda koji su odbijeni. Šef grupe Zoran Sandić, obrazložio je svoj zahtev direktoru JKP „Vodovod i kanalizacija” za podnošenje izveštaja Skupštini o zaključcima „tima stručnih lica” koji su radili na analizi rada postrojenja za prečišćavanje vode.
– Odbornici i javnost moraju biti upoznati sa dešavanjima oko najozbiljnijeg problema u gradu. Već nekoliko meseci predlažemo da taj posao prepustimo struci i da se „spase što se može spasti”. Drago nam je što je, angažovanjem ovih komisija, naš predlog prihvaćen, ali je zabrinjavajuće to što se o zaključcima da nijedna stavka iz ugovora nije ispunjena – informišemo preko medija i portala, umesto u Skupštini – napominje Sandić.
– Odbornici moraju da dobiju informaciju, i da o njoj raspravljaju na sednici. Zašto smo birani i zašto postoji Skupština? Po nama, a vidimo i po zaključcima tima stručnih lica, od postrojenja za prečišćavanje vode nema ništa i potrebno je što pre raskinuti ugovor i rešavati problem ispočetka, a to je projekat regionalnog vodovoda za ceo Banat – rekao je Sandić.
Odbornik Milan Ivanić predlagao je novu odluku o licitaciji državnog zemljišta, dok je njegova koleginica Mirjana Grujić tražila da se uputi zahtev kompaniji „Šandong Linglong” za dopunu studije o proceni uticaja na životnu sredinu za pogon „čađare” i „valjare”, koje nema u studiji za fabriku pneumatika.
Odborničko pitanje na kraju sednice uputila je Svetlana Vukobratović Novković iz pokreta „Dosta je bilo”, a odnosilo se na nenamensko trošenje novca.
– Prihodi su u 2019. bili malo viši od 93 miliona, a rashodi u okviru Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta bili su 79,3 miliona, tako da je malo manje od 14 miliona otišlo za druge namene. Ukupno je to već 281 milion dinara za poslednjih 7 godina. Nas zanima, a ujedno je to i odborničko pitanje: gde se nenamenski troši taj novac, na šta tačno je preraspodeljen, jer verujemo da se zapravo ne prenosi na narednu godinu i da je davno potrošen? – upitala je Vukobratović Novković.

  • GRAĐANI U NEZNANЈU, OPOZICIJA SE UĆUTKUJE!
    – Sednice se uvek dopunjuju raznim tačkama, tokom samog održavanja, kada nam baš tog trenutka i „puste” materijal, a mi uopšte ne stignemo ni da vidimo o čemu je reč. To je njihov način da jako bitne teme zabašure i da se o njima ne diskutuje. Tako, uglavnom, rade godinama. Mi redovno opominjemo i njih i javnost, ali se ta praksa nastavlja. Tako se građani drže u neznanju, a mi iz opozicije se ućutkujemo – saglasne su odborničke grupe „Dosta je bilo” i DSS.

Miroslava Malbaški