Petőfi Magyar Művelődési Egyesület

Szili Katalin volt az Úri utca vendége

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Találkozások az Úri utcában c. rendezvényének a vendége Szili Katalin az Országgyűlés volt elnöke, miniszterelnöki megbízott volt.
A rangos vendéggel Klemm József újságíró beszélgetett. Szili Katalin szólt az anyaország nemzetpolitikájáról, valamint az Európai Unió kisebbségpolitikáját is érintette.
-A vajdasági magyarok Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatának a motorját képezik, annak ellenére, hogy az EU-nak nics meghatározott kisebbségi politikája az őshonos kisebbségeket illetően, nagyon fontosnak tartom, hogy Szerbia minél előbb csatalakozzon az Únióhoz. Ez Magyarországnak is érdeke, mivel Szerbia példaként szolgálhat arra, hogy tud olyan önigazgatást, önrendelkezést biztosítani nemzeti közösségeknek, amelyek a széles körű kulturális autonómiát, sőt egy adminisztratív autonómiát biztosítanak a közösségnek, hiszen oktatási, kulturális, média és finanszírozási kérdésekben és intézmények kérdésében önállóan dönthetnek. A másik fontos kérdés számunkra az, hogy minden magyar számít, hiszen bárhol él a világban ma a magyarság, akár diaszpórában, akár szórványban, akár határon kívül tömbben, nagyon fontos a magyarság jövője, identitás megőrzésének a lehetősége-hangsúlyozta Szili Katalin a nagybecskerekiekkel folytatott beszélgetése során.


Szili Katalin kitért a 2004 december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazásra is, amely szinte napra pontosan 17 évvel ezelőtt zajlott Magyarországon.
A vendég felszólalását megelőzően Molnár Zoltán színművész Szeretnék néha visszajönni még című versösszeállítását tekinthette meg a közönség.
Az est végén a közösnégnek is alaklma volt kérdéseket feltenni az Országgyűlés volt elnökasszonyának.