PRAVDA NA STRANI GRAĐANA KOJI SU SE BORILI PROTIV UZURPACIJE JEZERA U CENTRU GRADA

Vlasnik splava proglašen krivim

Ugostitelj Nikola Novaković, koji je nameravao da otvori kafić-splav na jezeru u centru grada, proglašen je krivim zato što je tokom prva tri meseca prošle godine njegov splav bio na jezeru bez pravnog osnova, kao i zbog toga što je pri montiranju ovog objekta zauzeo tuđe zemljište. Osnovni sud u Zrenjaninu osudio je Novakovića 1. oktobra 2018. godine na uslovnu kaznu zatvora od 10 meseci, što znači da on neće otići u zatvor ako u naredne dve godine od presude ne počini novo krivično delo. On je takođe u obavezi da plati 5.000 dinara za sudske troškove.
Osnovnom javnom tužilaštvu u krivičnom gonjenju protiv ugostitelja Nikole Novakovića pridružilo se i Pravnobranilaštvo grada Zrenjanina. Novaković je ovom presudom okrivljen za protivpravno zauzimanje zemljišta i za krivično delo samovlašća.

PET GODINA „NATEZANJA” OKO KAFE-SPLAVA
Novaković je sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Vode Vojvodine” zaključio ugovor u decembru 2013. godine (sa aneksom iz jula 2014.) kojim je dobio na korišćenje vodno zemljište na Jezeru 3, na pet godina, kako bi postavio splav. Potom je i Skupština grada usvojila plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata na ovom jezeru. Novaković je zatim 2014. počeo izgradnju splava, prijavivši radove „Vodama Vojvodine”, ali je posao morao da obustavi zbog privremene mere – zabrane koju je doneo Osnovni sud u oktobru 2014, a koja je trebalo da važi dok se ne budu završili sudski postupci između njega i građanskog udruženja „Stop splavovima”.
Braniteljka okrivljenog navela je da je radove tada fizički sprečavala i grupa građana, koja se zajedno sa javnim mnjenjem „obrušila” na Novakovića. Posle tri godine i presude Apelacionog suda u Novom Sadu donete u korist Nikole Novakovića, preduzetnik u julu 2017. godine nastavlja sa radovima oko postavljanja objekta na jezero. Tada su na zelenu površinu pored teniskih terena dovučene velike metalne konstrukcije za budući splav.
Međutim, Novaković ovoga puta nije prijavio izvođenje radova „Vodama Vojvodine”, što je bio u obavezi da uradi.
Nadležni iz ovog preduzeća i komunalna inspekcija konstatovali su da je on od jula do oktobra 2017. na zelenoj površini za koju nije imao dozvolu, monitirao splav i to bez saglasnosti „Voda Vojvodine” za izvođenje radova.
U jesen 2017. porinut je splav, međutim, zbog izmena i dopuna Zakona o vodama, Ugovor o korišćenju vodnog zemljišta koji je Novaković imao sa JVP „Vode Vojvodine”, važio je do kraja te godine, 31. decembra – kraće nego što je prvobitno bilo predviđeno. Uprkos tome, splav je bez pravnog osnova bio na jezeru do kraja marta 2018.

OKRIVLJENI: BIO SAM DOVEDEN U ZABLUDU
U svojoj odbrani ugostitelj je naveo da je, iako su ga „Vode Vojvodine” u oktobru 2017. obavestile da njegov ugovor o korišćenju vodnog zemljišta ističe krajem te godine, on i dalje verovao da ugovor važi jer je smatrao da su ga mogli ranije obavestiti budući da je u splav uloženo mnogo novca. Nakon novog obaveštenja koje je primio od ovog preduzeća u decembru 2017, pomerio je splav na mesto za koje je dobio lokacijsku dozvolu. Tada je pretpostavljao da, ako zaista mora da ukloni splav, troškove toga treba da snosi JVP „Vode Vojvodine” koje su, kako je rekao na suđenju, raskinule ugovor.
Novaković je takođe istakao da je u otvaranju kafića-splava na lokaciji na jezeru, koja mu je data u zakup, video dobru poslovnu priliku, jer se cela njegova porodica izdržava od ugostiteljstva. U završenoj reči Novaković je pomenuo i da je doveden u zabludu, zbog čega se „upetljao” u priču sa splavom, ali da sa njegove strane nije bilo nikakve loše namere. Njegova odbrana je istakla da je utisak da je ceo slučaj bio iskonstruisan kako bi se eventualno prikrile nečije greške, kao i da na kraju punu cenu plaća okrivljeni ugostitelj, ni kriv ni dužan, pretrpevši ogromnu materijalnu štetu.

  • JAVNO DOBRO I PRIVATNA SVRHA
    – Ceo postupak sklapanja posla oko splava, netransparentno, bez jasne procedure, uz kumovske veze, ukazuje na povrede Zakona o svojini koji zabranjuje da se povereno dobro od javnog interesa koristi u privatne, partijske ili druge nedozvoljene svrhe – izjavila je 2017. godine za naš list Judita Popović, advokatica koja zastupa građane iz inicijative „Stop splavovima”. Ona je tom prilikom naglasila da je činjenica da su štetne posledice po Jezero 3 i njegovu okolinu izvesne ukoliko se splav postavi. Kako je rekla, više od 1.000 građana do tada je potpisalo peticiju protiv Novakovićeve namere da otvori kafić na jezeru u centru grada.

Milana Maričić