PRAZNIČNA POSLANICA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OPŠTINE U ZRENJANINU

Božić – silazak Boga u svet

Zbog neizmerne ljubavi prema čoveku kao najsavršenijem stvorenju, Bog osmišljava način spasenja čovekove pale prirode. Da bi se to ostvarilo bilo je potrebno da Prevečni Bog nasledi ljudsku prirodu rađanjem od žene.
Rođenje potvrđuju anđeoski horovi pesmom: Slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Proslavljaju Boga koji je u svet poslao Spasitelja da ljudsku prirodu nakon pada preobrazi i uvede u večno trajanje sa sobom. Anđeli takođe pevaju o miru koji će zavladati u dušama ljudi i raduju se jer je Bog ponovo ukazao blagonaklonost ljudskom rodu.
Mir Božiji se ne može uporediti sa običnim, spoljašnjim, ljudskim spokojstvom i blagostanjem. To je mir savesti u duši grešnog čoveka koga je iskupio Hristos Spasitelj. Takođe predstavlja i mir savesti izmirene sa Bogom, sa ljudima i samim sobom.
Da bi nam se darovao takav mir, Bog je dopustio Bogorodici Mariji da po slobodnoj volji odluči i bude sasud putem koga će Sin Božiji doći na svet.


Radost rođenja Bogomladenca proslavlja se u svim pravoslavnim hramovima i porodicama. Božićna bogosluženja, narodni običaji, način pozdravljanja i čestitanja u te dane, sve odiše radošću. U autentičnom duhovnom iskustvu Božića vernik otkriva i svoju sreću, i to večnu sreću, blaženstvo. Bog dolazi kao dete da bi nas podstakao da Mu se približimo kao malom detetu – tako blizu da možemo osetiti Njegovu milost, koja će teći s kolena na koleno (Lk 1, 50).
Značaj i smisao Božića jeste dar Hristovog prisustva u svakodnevnom životu ljudi.
Sa stanovišta Crkve svaki praznik kao crkveni događaj jeste porodični praznik – ukoliko Crkvu shvatimo kao veliku sabornu duhovnu zajednicu. Božić, dakle, ima istovremeno i lični i saborni – crkveni karakter.
Za Božić je vezano mnoštvo običaja, ali suštinu praznika i njegov smisao možemo spoznati kada običajnu stranu praznika upotpunimo liturgijskim sabranjem oko Bogomladenca Hrista.
Rođenje Bogomladenca Hrista je prilika da se posveti više pažnje bližnjima, prilika da se izglade eventualni nesporazumi, ali najviše i mogućnost praštanja i projavljivanja ljubavi.
Da mir Božiji koji prevazilazi svaki um, zavlada u svim dušama ljudi.
Čestitam praznik rođenja Hrista Bogomladenca i želim da Njegova ljubav bude sa svima i u svima!

Mir Božiji, Hristos se rodi, zaista se rodi!

Jerej Miodrag Stanojević