Predsednik mađarskog parlamenta boravio u Zrenjaninu

Svečano otvorena zgrada nekadašnjeg klostera

Prošlog četvrtka su Laslo Kever, predsednik mađarskog parlamenta i Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i predsednik Skupštine AP Vojvodine, svečano presekli vrpcu na obnovljenoj zgradi nekadašnjeg klostera. Tu će se preseliti Dom za učenice „Karolina Satmari”, koji se trenutno nalazi u ulici Cara Dušana. Donator celokupnog projekta revitalizacije je Vlada Mađarske, preko fondacije Betlen Gabor.
Na svečanosti povodom otvaranje zgrade klostera, pored predsednika mađarskog i vojvođanskog parlamenta, prisustvovali su i Arpad Janoš Potapi, državni sekratar za nacionalnu politiku, Judit Pirići Sabo, rukovodilac Glavnog odeljenja u Državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku, Atila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji, Ester Čalokozi, generalni konzul Mađarske u Subotici i Jene Hajnal, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.
U programu nastupili su Kamerni hor „Emanuel”, Mesaroš Violeta, Akoš Kormanjoš i folklorna grupa MKD „Petefi Šandor” iz Mužlje. Posle programa visoke zvanice su prošetale obnovljenom zgradom.
Laslo Kever je, sa svojom pratnjom i domaćinima posetio i Dom učenika „Emaus” u Mužlji.

Lajoš Jenovai