PRINOS VOĆA JE OVE GODINE ZADOVOLJAVAJUĆI

Dobar rod jabuke, višnje i šljive

Voćari polako sumiraju rezultate proizvodnje, a Milinko Sinđić, stručni saradnik Poljoprivredne stručne službe (PSS) Zrenjanin rekao je za RTV „Santos” da je vreme uglavom pogodovalo voću, te je ono na našem lokalitetu dobro rodilo.
– Najpodesnije voće za naš region, kada se u obzir uzmu kvalitet zemljišta i klima, jesu jabuka, oblačinska višnja, šljiva i dunja. Jabuka nije izmrzla, prinos se kreće od 30 do 50 tona po hektaru, kvalitet je veoma dobar, kao i obojenost ovog voća. Rodnost oblačinske višnje je iznad proseka, od 10 do 15 tona, prinos šljive je na nivou proseka, dok je dunja rodila malo ispod proseka – rekao je Sinđić.
On je istakao da je ove godine najviše stradala kajsija, a potom i breskva i dodao da su ih zahvatili kasni prolećni mrazevi koji su se poklopili sa cvetanjem ovih voćki.
– Samo ponegde u okućnicama kajsija i breskva su rodile, ali nema značajnijih prinosa. Vinova loza ima stabilan prinos i dobar rod ove godine. Leska ima dobar prinos, nešto manji od proseka – izjavio je Sinđić.

B. M.