PRIVREDNI SUD POTVRDIO PROŠLOGODIŠNjU ODLUKU SA SUĐENjA „PREKONU”

Prekonu”, poznatijem kao kafilerija, izrečena je kazna – trogodišnja zabrana rada, a preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla moći će da se bave ukoliko primene mere – odnosno ugrade prečišćivače u sve delove pogona, tako da više ne emituju neprijatne mirise. Presudu je sudija Jelica Baković objavila u petak, 10. maja.
Nakon izricanja nepravosnažne presude firmi „Prekon” i njenim rukovodiocima 29. novembra 2018, ponovo je, 27. marta ove godine, otvoren glavni pretres kako bi se dopunio dokazni postupak.
Epilog suđenja jeste taj da su u „Prekonu” odgovorni za dva privredna prestupa. Prvi – što u toku šest meseci 2016. godine nisu merili emisije zagađujućih materija, a drugi – što nisu primenili mere koje bi smanjile neprijatne mirise, bez obzira na to što koncentracija emitovanih materija u otpadnom gasu nije prešla granične vrednosti.
„Prekon” je dobio jedinstvenu novčanu kaznu od 3,5 miliona dinara, Srđan Prstojević 50.000, a Stevan Jovović i Slavko Popov po 30.000 dinara. Ove sume moraće da plate u roku od 15 dana od dana od kada presuda postane pravosnažna.
Firmi „Prekon” izričena je zaštitna mera – trogodišnja zabrana da se bavi preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla, koja se može ukinuti ukoliko ispune uslove za proizvodnju koja neće ispuštati neprijatne mirise. To će utvrđivati veterinarska i inspekcija za zaštitu vazduha. Ova zaštitna mera stupiće na snagu kada presuda postane pravosnažna. Rok za žalbu na ovu presudu je osam dana.
U toku drugog suđenja „Prekonu” održana su tri ročišta – poslednje 9. maja, na kojem su svedočili Dragana Adamović, inspektorka za zaštitu životne sredine Gradske uprave(GU) i Avdo Hadžić, mašinski inženjer i direktor firme „Tehnoserv” iz Subotice koja je u januaru ove godine isporučila i ugradila opremu za prečišćavanje otpadnog vaduha u „Prekonu”.
Na zahtev iz kafilerije, inspektorka GU Dragana Adamović obavila je kontrolu opreme u pogonu u martu. Kako je svedočila, ona nije ovlašćena da utvrđuje da li je oprema valjano instalirana i da li je sve rađeno po ugovoru. Ono što će inspekciji pokazati kvalitet opreme, jeste merenje emisije, što će biti sprovedeno u prvom polugodištu ove godine.
– Mi kontrolišemo da li je merenjem bilo prekoračenja akroleina, amonijaka i vodonik-sulfida, ali u Srbiji nemamo zakone koji bi regulisali merenje mirisa, kao ni akreditovanu kuću koja bi se time bavila – kazala je inspektorka.
Direktor „Tehnoserva” Avdo Hadžić je objasnio da je u pogon „Prekona” ugrađena oprema za kondenzaciju Bridovih isparenja koja nastaju prilikom prerade životinjskog otpada, navevši da će se tim postupkom sigurno smanjiti neprijatni mirisi, kao i da je to jedan od potrebnih, ali ne i dovoljan uslov da se oni potpuno ukinu.
– Postoje tri izvora zagađenja u pogonu od kojih vazduh odlazi u Kurmajerov toranj, u jedan smo ugradili sistem za deodorizaciju vazduha, ali preostala dva nisu u potpunosti obuhvaćena deodorizacijom – rekao je on.
Potom je okrivljeni Slavko Popović obavestio da su istraživači Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, kako je najavljeno na prethodnom ročištu, u pogonu „Prekona” merili kvalitet otpadnih voda i konstatovali da one ispunjavaju uslov da se ispuštaju u kanalizaciju. Do sada su odvođene u Aleksandrovački kanal, gde odlaze otpadne vode i ostalih fabrika iz industrijske zone.
Na kraju ročišta tužilac je ostao pri završnoj reči iz 2018. da neprijatni mirisi potiču od „Prekona”, a branitelji Štefanija Pacek i Slavko Radosavljev naveli su da to nije dokazano. Dodali su i da je postrojenje modernizovalo tehnološki proces, tako da je eliminisana mogućnost za emitovanje neprijatnih mirisa.
Milana Maričić