RCR BANAT U ZAJEDNIČKOJ EU INICIJATIVI „ACADEME”: Vrednost projekta 1,3 miliona evra

Održiva mobilnost i transport nisu više po strani kada je reč o kratkoročnom i dugoročnom strateškom planiranju u većini evropskih zemalja. Četiri EU projekta finansirana kroz četiri različita Interreg EU programa, pokrenuli su zajedničku inicijativu za kapitalizaciju, širenje, promovisanje i nadogradnju rezultata ovih projekata sa zajedničkim akronimom „ACADEME“ , koja je pokrenuta u Kopru 29. januara 2020. 
Okupili su se projekti koji su se bavili održivom mobilnošću i transportom u funkcionalnim urbanim oblastima koje obuhvataju obalne, unutrašnje i granične gradove različitih veličina u južnoj, istočnoj i centralnoj Evropi. Ti projekti su: „SMILE”/Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona (ADRION program), „SMART COMMUTING” – Pametan i održiv izbor mobilnosti za putnike (SREDNjA EVROPA program), „CHESTNUT” – Sveobuhvatna izrada strateških planova za održivi gradski promet (DUNAVSKI program) i „MOBILITAS” – Mobilnost za skoro nulu CO2 u mediteranskim turističkim destinacijama (MED program).
Ovi projekti uključuju 50 teritorijalnih i naučnih partnera iz 15 zemalja, među kojima je i Srbija, a čiji je predstavnik Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat, kao partner na projektu „SMILE“.
Zajednički element svih ovih projekata je važnost postavljanja scenarija mobilnosti i opštih ciljeva na nivou funkcionalnih urbanih oblasti, a samim tim i postavljanje ciljeva za smanjenje emisije CO2.
Zahavaljujući inicijativi „ACADEME“, prvi put su četiri EU projekta izrađena kroz četiri različita programa kapitalizovana, stvorena je prekogranična sinergija za veći uticaj u Evropi na poljima održive mobilnosti i transporta.
Period implementacije projekta „SMILE” je januar 2018. – decembar 2020. godine, a ukupna vrednost projekta je 1.290.415,45 evra.


S.V.

Ujedinjena četiri projekta u zajedničkom cilju