REAGOVANJE ZAJEDNICE SUDIJA I KONTROLORA OKRUŽNOG RUKOMETNOG SAVEZA SREDNJI BANAT

Sporna je promena delegata

Zajednica rukometnih sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza srednji Banat (ZSiK OkrRS srednji Banat) obraća se javnosti odgovorom povodom objave članka „Fingirana sednica Skupštine?” u broju od 6. jula, kao i teksta „Povod (ne)održana sednica Skupštine” u broju od 20. jula.
ZSiK OkrRS srednji Banat je jedna od 33 teritorijalne Zajednice u okviru Zajednice sudija i kontrolora rukometnog saveza Srbije (ZSiK RSS) i kao takva ima pravo na jednog predstavnika (delegata) u Skupštini ZSiK RSS. Teritorijalna Zajednica (ZSiK Okr srednji Banat) radi po principu Udruženja građana koje nije zasebno registrovano u Agenciji za privredne registre, već isključivo radi u sklopu ZSiK RSS. Svaka teritorijalna Zajednica (pa tako i ZSiK OkrRS srednji Banat) ima autonomno pravo da određuje svoje predstavnike (delegate) u Skupštini ZSiK RSS i ZSiK RSV.
Sve odluke ZSiK OkrRS srednji Banat uvek donosi izjašnjavanjem svih članova sistemom apsolutne većine. Upravo na taj način je i promenjen delegat na redovnom sastanku ZSiK OkrRS srednji Banat, održanom 12. juna 2018. godine. Sastanak je održan po unapred definisanom rasporedu (kalendaru sastanaka) koji se određuje dva puta godišnje. Tako da je termin sastanka svim članovima Zajednice (koji su i ujedno i članovi Skupštine ZSiK OkrRS srednji Banat) dostavljen tokom marta meseca tekuće godine.
Kako je u pitanju poslednji sastanak (prema kalendaru sastanaka za prvi deo godine), kao i to da je početak sezone godišnjih odmora, svim članovima je data mogućnost da se izjasne i elektronskim putem dan ranije, a najkasnije do početka zakazanog sastanka kako bi se na taj način utvrdio tačan broj glasova na predmetnu odluku. Uvažavajući navedeno, za Odluku o promeni delegata se izjasnilo ukupno 13 od 18 članova, koliko ukupno Zajednica broji. Od toga, devet fizičkim prisustvom (iako su se ti članovi izjasnili i elektronski) i četvoro samo elektronskim putem.
Kako je ovim zadovoljen sistem apsolutne većine, donešena je Odluka o imenovanju Aleksandra Pandžića kao delegata u Skupštini ZSiK RSS. Nadzorni Odbor ZSiK RSS je odbacio Odluku o promeni delegata donešenu 12. juna i shodno tome je poništio.
Kako bismo potvrdili validnost prvobitne Odluke, a isto tako uvažili sugestije dobijene od Nadzornog Odbora ZSiK RSS, zakazali smo i održali vanrednu Skupštinu ZSiK OkrRS srednji Banat 26. juna. Na vanrednoj Skupštini je prisustvovalo ukupno 13 članova koji su jednoglasno potvrdili izbor Aleksandra Pandžića za delegata u Skupštini ZSiK RSS. Sav materijal sa vanredne Skupštine je predat Nadzornom Odboru ZSiK RSS koji se nije izjasnio na bilo koju nepravilnost. Uvažavajući da se sve Odluke ZSiK OkrRS srednji Banat donose sistemom apsolutne većine glasova i uvek odražavaju stav Zajednice, eksplicitno tvrdimo da se sve Odluke donose na ispravan način i da uvek odražavaju stav većine u Zajednici. Uzimajući u obzir da se novoizabrani delegat nije pojavio na Skupštini ZSiK RSS 15. juna, a pritom je imala kvorum i redovno donosila Odluke, smatramo da nikako nije bilo moguće proizvesti bilo kakvo štetno pravno dejstvo na rad same Skupštine, kao ni prouzrokovati materijalnu štetu ili štetan uticaj po Skupštinu ZSiK RSS.
Prema informacijama kojim raspolažemo (Zapisnik sa pomenute Skupštine ZSiK RSS nije objavljen na službenom sajtu niti dostavljen našoj teritorijalnoj Zajednici), na pomenutoj Skupštini ZSiK RSS 15. juna, od ukupno 33 delegata bilo je prisutno 17 delegata što je bilo dovoljno za nesmetani rad. Sama činjenica da se nakon održane Skupštine ZSiK RSS preispituje samo rad ZSiK OkrRS srednji Banat i pored toga što smo u jednom od dopisa Nadzornom odboru pomenuli da bi trebalo ispitati i rad određenih drugih teritorijalnih Zajednica, jasno govori da je za pojedince u ZSiK RSS sporna promena delegata koja je urađena u ZSiK OkrRS srednji Banat, a ne način na koji je to urađeno.
Uvažavajući sve navedeno, stičemo utisak da je osnov problema u nepodobnosti novoizabranog delegata za određene pojedince unutar ZSiK RSS i da je iz tog razloga podignuta ovolika pozornost u javnosti oko postupka promene delegata. Ističemo da smo za predstavnika u Skupštini ZSiK RSS izabrali jednog od najeminentnijih članova u Zajednici, Aleksandra Pandžića, međunaradnog rukometnog sudiju koji je prošle godine dobio priznanje za najboljeg arbitra od RSS-a. Takvom odlukom nismo mogli izazvati bilo kakav štetan uticaj po Skupštinu ZSiK RSS. Ovim saopštenjem želimo da bliže predstavimo pomenuta zbivanja i navodimo da se nećemo oglašavati do okončanja postupka disciplinske komisije ZSiK RSS.

ZSiK OkrRS