„REZERVATI PRIRODE” KORISNIK RIBARSKOG PODRUČJA „BANAT”

„Izbacili iz igre” zvučna imena

Odlukom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Ustanovi „Rezervati prirode” iz Zrenjanina povereno je na korišćenje ribarsko područje koje pokriva kompletan Banat, i to u narednih deset godina. Vest izgleda rutinski samo na prvi pogled. O čemu se radi, pojasnio nam je dr Dejan Jovanov, direktor „Rezervata prirode”.
– Najnovijom odlukom postali smo najkrupniji lokalni upravljač i korisnik prirodnih dobara u našoj zemlji. Koliko je za mnoge bilo od interesa da steknu pravo korišćenja delova ribarskog područja Banat, najbolje svedoči činjenica da su na toj listi bili „Nacionalni park Fruška Gora”, čiji je osnivač Republika Srbija, „Vode Vojvodine”, a nije za potcenjivanje ni „Ribolovački savez Vojvodine”. Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima na zaštiti i unapređenju prirode, u šta spada i briga o vodama, pobedili smo u ovako oštroj konkurenciji. Razume se, sve smo potkrepili dokumentacijom u čijoj su izradi učestvovali stručnjaci svih struke koje zapošljavamo: ekolozi, biolozi, hemičari i pravnici, kao i opremom za rad na terenu i u laboratoriji, kojom raspolažemo. Da budem do kraja iskren, da nismo pobedili na ovom javnom konkursu, verujem da bi u tome uspeli u žalbenom postupku. Mislim da je ovo vest kojom Grad Zrenjanin može da se ponosi – istakao je Dejan Jovanov.
„Rezervati prirode” imaju pravo korišćenja 65 kilometara toka Tise, od brane kod Bečeja do ušća u Dunav, gde je pored sportsko–rekreativnog zastupljen i komercijalni ribolov. Na „Obradovićevoj bari” kod Mokrina, „Ribolovačkom carstvu” kod Kikinde, jezerima „Peskara”, „Gajgerovoj bari” kod Opova „Crnoj bari” kod Kovina i Belocrkvanskim jezerima dozvoljen je i zastupljen samo sportsko-rekreativni ribolov. „Rezervati prirode” staraju se i o Parku prirode „Rusanda” i specijalnom rezervatu porirode „Ritovi Donjeg Potisja”.
Godišnje „Rezervati” od dozvola za ribolov uberu između 16 i 17 miliona dinara, pa je i materijalni činilac uticao da konkurencija bude izuzetno oštra. Naravno, ovaj novac koristi se za unapeđenje delatnosti institucije.
Zaposleni u „Rezervatima prirode” (ima ih 21, od kojih je oko polovina sa fakultetskom diplomom) su stalno na terenu. Pored kontrole ribolovaca, zaduženi su da prate eventualno zagađenje ili pomor ribe i o tome obaveste nedležne inspekcije.
Uspostavljen je sistem redovnog uzorkovanja vode sa vodotokova i stajaćih voda za koje su zaduženi. Uzorci se analiziraju u laboratoriji smeštenoj na prevlaci kod „Jezera jedan” „Begejske petlje”, tako da postoji potpun uvid u sadržaj kiseonika, fosfata, nitrata i nitrita, kao i specifičnih pokazatelja kvaliteta vode – hemijske i biološke potrošnje kiseonika.

M. S-n.