SARADNJA FAKULTETA I GRADSKE UPRAVE: Otvorena vrata studentima za stručnu praksu

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i dekanka Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin” prof. dr Dragica Radosav potpisali su danas sporazum o uspostavljanju saradnje između Grada i Tehničkog fakulteta. Cilj je da se studentima obezbede stručna praksa i usavršavanje u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Potpisivanju je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika Jelena Travar Miljević.

Ovo nije prvi sporazum takve vrste i praktično je dosadašnja saradnja samo nastavljena na period od još četiri godine. Grad Zrenjanin omogućiće studentima praktičan rad na različitim vrstama poslova, prikupljanju, unosu i obradi podataka u vezi sa urbanizmom, građevinskim i poljoprivrednim zemljištem, komunalnom infrastrukturom, životnom sredinom, lokalnom poreskom administracijom i drugim oblastima iz nadležnosti Gradske uprave. Studenti ovog fakulteta sticaće u Gradskoj upravi praksu i znanja u oblasti digitalizacije i vektorizacije podataka unetih u Geografski informacioni sistem (GIS) grada Zrenjanina, a u tome će im pomagati i usmeravati ih stručna lica zaposlena u Službi za informacione i komunikacione tehnologije Gradske uprave.

Na osnovu današnjeg sporazuma, Gradska uprava i Tehnički fakultet zaključiće poseban ugovor o stručnoj praksi studenata, kojim će se preciznije definisati programi prakse, vreme i način realizacije, podnošenje izveštaja i druga pitanja od značaja za realizaciju stručne prakse. Takođe, bilo je reči i o mogućim zajedničkim akcijama grada i fakulteta u narednom periodu.

M.B.

Izvor i foto: Grad Zrenjanin