SELA IZ „PRVOG PRSTENA” OKO GRADA NAJPRE U PLANU ZA KANALIZACIJU

Klek i Elemir najbliži cilju

Problemi sa izlivanjem septičkih jama prisutni su u većini sela, o čemu je „Zrenjanin” ranije pisao. Izgradnja fekalne kanalizacije u selima koja čine „prvi prsten” oko Zrenjanina, jedan je od prioriteta u oblasti komunalne infrastrukture, navodi se na zvaničnom gradskom sajtu.
Prema podacima koje su predočili, četiri sela – Klek, Elemir, Melenci i Ečka – imaju delimično izgrađenu kanalizaciju.
Trenutno je u izradi tehnička dokumentacija za izgradnju fekalne mreže u Aradcu sa potisnim cevovodom do Zrenjanina. Radovi se očekuju u toku ove godine. Grad će za tu namenu izdvojiti 1,2 miliona dinara, a 5,3 miliona obezbedila je Pokrajina.
U Kleku i Elemiru dužina izgrađene kanalizacije približava se projektovanoj. Klek je dobio 21,5 kilometar mreže (preostalo još 3,6), a Elemir 27 km (nedostaje još 5,8).
Radovi u Elemiru trebalo bi da traju 90 dana. Obuhvataju delove Proleterske ulice, Boška Mijatova, Zdravka Čelara, Partizanske i Ive Lole Ribara, u ukupnoj dužini od 1,4 km. Po završetku radova pokrivenost kanalizacijom u ovom selu biće 86 procenata. Celokupna dosad izgrađena mreža u Elemiru je u funkciji i meštani je koriste, pa će se njima uskoro pridružiti i stanovnici pomenutih ulica. Vrednost radova iznosi oko 22,5 miliona dinara, sredstva je obezbedio Grad Zrenjanin, a izvođač radova je JKP „Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin.

Uskoro će početi i treća faza realizacije fekalne mreže u Kleku, koja obuhvata izgradnju crpne stanice u Ulici Dragice Pravice, potisnog cevovoda dužine 140 metara i gravitacione kanalizacione mreže od oko 400 metara. I u ovom mestu u funkciji je celokupna do sada izgrađena kanalizacija, a završetkom pomenutih radova pokrivenost mrežom u Kleku biće ista kao u Elemiru – 86 procenata. Vrednost ugovorenih radova ovde iznosi osam miliona dinara, a sredstva je takođe obezbedio Grad.
U Melencima i Ečki izgrađena je oko polovina potrebne kanalizacije – u Melencima 25,3 km i u Ečki 16,7 km. Radovi su delom izvedeni i u Lukićevu, Stajićevu i Botošu.
Na sajtu Grada se navodi i da je u Lazarevu u toku izrada preprojekta mreže, te da taj posao vredi 4,8 miliona dinara.

To znači da se radi tehnička dokumentacija za izgradnju kompletnog sistema fekalne kanalizacije, objašnjavaju u „Vodovodu”. Kako je „Zrenjanin” lane pisao, još pre 14 godina počele su prve aktivnosti na izgradnji kanalizacije u Lazarevu, a do sada su urađeni glavna crpna stanica i potisni vod do Kleka.
Svakim budžetom od 2018. planirana je izgradnja kanalizacije u Lazarevu, ali iz nepoznatih razloga radovi nikada nisu započeti, naveo je tada predsednik Saveta Mesne zajednice Lazarevo Radovan Tihomirović.

M. M.

  • DO KRAJA MAJA JOŠ TRI BUNARA U SELIMA
    Raspisana je javna nabavka za bušenje bunara na izvorištima u Melencima, Čenti i Farkaždinu, obaveštava JKP „Vodovod i kanalizacija”. Sredstva za realizaciju pomenutih investicija od oko 20 miliona dinara sa PDV-om obezbedio je Grad Zrenjanin. Otvaranje ponuda je zakazano za 6. april.
    – Bušenje novih bunara, njihovo opremanje i stavljanje u funkciju doprineće unapređenju sistema vodosnabdevanja u ovim selima, odnosno obezbediće se dodatne količine vode stabilnog pritiska, koje će sa onom iz postojećih bunara biti dovoljne za racionalne potrebe meštana.