SHODNO IZMENAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I DRŽAVNOJ UPRAVI

U opštinama Okruga, 18 funkcionera više
Skupština Srbije usvojila je 20. juna izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi zbog koga će, a nakon novih lokalnih izbora, u opštinama Srednjobanatskog okruga biti ukinuta radna mesta za najmanje 18 funkcionera. Shodno odredbama pomenutog propisa, broj pomoćnika predsednika opština i gradonačelnika, kao i članova opštinskih i gradskog veća, zavisiće od broja stanovnika, a na osnovu rezultata poslednjeg popisa.
U opštini do 15.000 žitelja može biti postavljen jedan pomoćnik predsednika opštine, u lokalnoj samoupravi do njih 50.000 najviše dva, a u opštini do 100.000 stanovnika najviše tri pomoćnika. U gradu do 100.000 stanovnika gradonačelnik može postaviti najviše tri pomoćnika, a u gradu sa više od 100.000 stanovnika može biti najviše pet pomoćnika gradonačelnika. Opštinsko veće može da ima do pet članova za opštine do 15.000 stanovnika, do sedam za opštine do 50.000 stanovnika, do devet za opštine, odnosno gradove do 100.000 stanovnika, odnosno do 11 za gradove koji imaju više od 100.000 stanovnika.

Z. Dedić

Opširnije u štampanom izdanju