SPREČAVANjE NASILJA: Nema tolerancije za nasilnike

– Pravo na bezbedno i podržavajuće okruženje za odrastanje i pravo na zaštitu od svih vidova nasilja, predstavlja osnovno pravo svakog deteta zasnovano na Konvenciji o pravima deteta UN. Jedan od najvažnijih ciljeva lokalne samouprave Zrenjanin, samim tim i radne grupe za prevenciju i sprečavanje nasilja je da učini sve što je u ovom trenutku moguće da se spreči nasilje i da se posledice saniraju – rekla je na danas održanom sastanku multisektorske Radne grupe Ljiljana Lazarević, koordinatorka.
Prisutni su bili kako predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad, Policijske uprave, tako i predstavnici pojedinih škola koji su uključeni u rad grupe.
S.V.

_mg_5771