STAV: PETAR ILIĆ, BIVŠI EKO INSPEKTOR, O SLUČAJU KAFILERIJA PRED SUDOM

„Suđenje je epohalno za Grad Zrenjanin”

Redovno čitam vaša izveštavanja sa suđenja firmi „Prekon” i veoma sam zadovoljan što to pratite. Građani treba da znaju šta se dešava i suđenje smatram epohalnim za Grad Zrenjanin, u pitanju je zdravlje i bezbednost svih nas. Međutim, navodite da je krivičnu prijavu protiv „Prekona” za privredni prestup 2016. godine Osnovnom javnom tužilaštvu podnelo Odeljenje komunalne policije – inspekcijski poslovi, iako sam to ja učinio dok sam radio kao inspektor za zaštitu životne sredine. Zakon o zaštiti vazduha kaže da jedino lice koje može podneti prekršajnu prijavu za privredni prestup ili krivičnu prijavu protiv odgovornog lica jeste inspektor za zaštitu životne sredine i niko više. Malo mi vređa ličnost, jer sam u to uložio dosta truda i vremena – navodi Petar Ilić, bivši inspektor za zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi.
– „Prekon” je u zakonskoj obavezi da dva puta godišnje meri zagađujuće materije u vazduhu koji građani osećaju i kažu da smrdi – objasnio je Ilić. – Te 2016. godine „Prekon” nije obavio merenje u periodu od 1. januara do 30. juna. Otišao sam u kontrolu jer su se građani neprestano žalili na smrad, i direktor Kafilerije je priznao da merenja nisu radili prvih šest meseci.
Prema Ilićevom mišljenju, time su načinili ozbiljan privredni prestup i za to će platiti novčanu kaznu, ako Privredni sud ne odredi drugačije. Ilić navodi da je kao inspektor od postupajućeg sudije tražio, jer je imao prava na to, da se izrekne zaštitna mera rada Kafileriji od 5 do 10 godina, i zabrana rada direktoru od 3 do 5 godina.
– To je jednostavan slučaj. Izveštaj nemaju, niko ne zna da li su ti mirisi bili u dozvoljenim granicama ili nisu. Uostalom, to me ne zanima. Zanima me da budu kažnjeni zabranom rada jer su počinili privredni prestup. Duboko se nadam da će Sud izreći takvu kaznu, jer verujem u pravosuđe, a to bi za dobrobit građana bilo najpravednije – ističe naš sagovornik.
– Primetio sam da se na ročištima polemiše da li smrdi ili ne smrdi i da li neprijatan miris dopire od Kafilerije, „Žitoprodukta”, Begeja… To je smešno. Svedoci smo da je broj obolelih od karcinoma u znatnom porastu, to može biti i od udisanja akroleina (jedan od tri neprijatna mirisa koji se nalaze u vazduhu prilikom tehnološkog procesa u „Prekonu”). Ne mogu to odgovorno da tvrdim, jer nije rađena studija slučaja o uticaju akroleina na zdravlje. Knjige kažu da je akrolein kancerogen i da pripada otrovu prve kategorije. Smatram da odluka za sve obolele koji su preminuli i koji se bore za život leži na odgovornosti pravosudnih organa.
Ilić ističe da nijedna referentna ustanova, zadužena da odredi prisustvo akroleina u vazduhu prilikom tehnološkog procesa, nije licencirana za to. Takođe, kaže, od 1. januara „Prekon” nije u obavezi da meri prisustvo akroleina u vazduhu, jedino treba da meri prisustvo amonijaka i vodonik-sulfida, ali to ne smrdi kao akrolein.
– Pitam se koji će inspektor imati hrabrosti da rešenjem traži od gospodina Matijevića, vlasnika Kafilerije, da angažuje referentnu ustanovu (iz Beča ili Praga) i izmeri prisustvo akroleina. Do juče su naši instituti za bezbednost radili ta merenja, ali ove godine nisu tražili licencu jer košta 860.000 dinara, a jedno merenje je 36.000 i ne isplati im se – objašnjava bivši inspektor i dodaje da ne razume zašto predstavnici lokalne samouprave, koji govore da rade za javni interes građana Zrenjanina, i gospodin Matijević ne reše ovaj problem.

  • KONFISKAT TREĆE KATEGORIJE
    – Veliki problem predstavlja konfiskat treće kategorije životinjskog porekla, koji se doprema u Kafileriju i kipuje iz kamiona u neki valov, iz toga se prebacuje u elevator i zatim ubacuje u kurmajerov toranj. Najviše smrdi u trenutku dok se ti životinjski ostaci prebaciju iz kamiona – priča Petar Ilić.

 

I. I.