STUDENTISKI DOM: U Zrenjaninu – 208 mesta

U toku je konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za prijem studenata u studentske domove za školsku 2018/19. godinu. Zrenjaninski Studentski dom „Mihajlo Predić dr Miša“, u sastavu Studentskog centra Novi Sad, ima 208 mesta. Stanarima je na raspolaganju 60 trokrevetnih i 7 četvorokrevetnih soba. Kupatila su etažna po spratovima. Dom ima TV salu, dve čitaonice, teretanu, kantinu, osvetljen košarkaški teren, kvalitetan internet pristup koji je besplatan.

Dokumenta za domski smeštaj zainteresovani studenti predaju se predaju u službi smeštaja Doma:za prvu godinu – brucoši- od 3. do 18. septembra, a studenti svih ostalih godina studija od 19. septembra do 31. oktobra.

– Pravo na smeštaj u studentskim domovima imaju studenti koji su prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija, a čije školovanje se finansira na teret budžeta Republike Srbije – kaže upravcnica Tanja Dulović. Studenti moraju biti državljani Republike Srbije sa prebivalištem van sedišta ustanove na kojoj studiraju.

Prijava za konkurs (kupuje se u Domu), a popunjava je i overava fakultet ili visoka škola na kojoj student studira.

Prodaja obrazaca za konkurs očekuje se da počne u drugoj polovini avgusta u samom Domu i službi smeštaja u Novom Sadu.

M.B.