SUČELjAVANjE: KOJA ĆE BITI GLAVNA TEMA NA LOKALNIM IZBORIMA?

3 SUCELJAVANJE Jakov KipicJakov Kipić, potpredsednik Gradskog odbora SDPS

PROGRAM OD 10 TAČAKA

Centralne teme naše predizborne kampanje na lokalnim izborima biće predstavljene programa od 10 tačaka građanima. Ove teme odnosiće se na probleme sa kojima se naši sugrađani svakodnevno susreću, a koji se mogu rešiti sa boljom i efikasnijom organizacijom svih gradskih službi. Neke od tih tema su: podsticaji u gradskom budžetu, preduzetništvu mladih i žena, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji. Propagiraćemo selo kao mesto izbora za život sa kompletnom infrastrukturom i bavićemo se zdravstvenom zaštitom, čuvanjem dece i redovnim prevozom. Važno je voditi brigu o porodiljama i boriti se protiv nasilja u porodici, tako da umesto jedne sigurne ženske kuće svaka kuća bude sigurna. Borićemo se i da se ukine naplata parkinga kod zdravstvenih ustanova itd.

3 SUCELJAVANJE martonleksandar Marton, pokrajinski poslanik

ZA NEŠTO, A NE PROTIV NEKOG

Liga socijaldemokrata Vojvodine prepoznata je kao partija koja pred birače izlazi sa konkretnim predlozima i rešenjima. Naš stav je da kampanja uvek mora da se vodi za nešto, a nikako protiv nekoga. Političku arenu vidimo kao mesto na kojem stranke iznose svoja programska opredeljanja i deluju u pravcu poboljšanja života građana. Želimo da Zrenjanin bude kulturno središte ovog dela srednje Evrope. Naš grad vidimo kao sredinu u kojoj se radi i zarađuje, a mladi stiču kvalitetno obrazovanje. Smatramo da je nezaposlenost najveći problem naših sugrađana i želimo da se o ovoj temi ozbiljno vodi računa. Insistiraćemo i na konkretnim olakšicama zrenjaninskim preduzetnicima. Želimo reformu Gradske uprave i uspešnija javna preduzeća. Smatramo da je kreiranje zdravog ambijenta u Zrenjaninu nemoguće bez opstanka ideje verske i nacionalne tolerancije. U fokusu delovanja LSV uvek će biti puno poštovanje široke lepeze ljudskih i manjinskih prava.
n.z.