Szigorított intézkedések

Nagybecskerek Város Válság Stábja a járványügyi helyzet rosszabbra fordulása miatt július 14-én megtartott ülésén újabb óvintézkedéseket vezetett be a város területén.
Ezen döntés értelmében: A Város területén elhalasztottak, minden rendezvényt, nyilvános eseményt és ünnepséget.
Minden zárt helységben kötelező a védőmaszk használata és az egymás közti 1,5 m távolság betartása.
Tilos az 5 főnél több személy gyülekezése nyílt és zárt térben is, amennyiben nem biztosítható a személyek közti 1,5 m távolság.
A vendéglátó egységek a tevékenységüket a zárt helység helyett a nyitott téren folytassák.
A Peskar és Tisa fürdőhelyek kezelője a Városi Lakásügyi Hivatal köteles a fürdőzök számát az előírásokkal összhangban korlátozni.
A nyilt és zárt medencén kötelező a védőintézkedések betartása, valamint a kezelő köteles a fürdőzök számát az előírásokkal összhangban korlátozni.
A parkokban, játszótereken és nyitott edzőtereken köteles a védőmaszk használata és az 1,5 m-es távolság tartása.
A tömegközlekedési eszközök igénybevétele tilos védőmaszk viselése nélkül.
A közintézményekben való belépés előtt kötelező a testhőmérséklet mérése.
Ezen intézkedéseket betartását a kommunális rendőrség és az illetékes városi felügyelőség végzi.