TEHNIČKI FAKULTET I ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE

Delovaće zajedno u ekološkoj misiji
Znanje, stručno iskustvo, kao i oprema, dragoceni su u radu svake ustanove, a posebno je značajno kada se oni udruže, jer na taj način najbolje mogu da doprinesu unapređenju zaštite životne sredine. To je, najkraće, suština sporazuma o poslovnoj i tehničkoj saradnji potpisanog u sredu između Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” i Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu. To je važno za Grad koji ima brojne ekološke probleme.
M. B.
Opširnije u štampanom izdanju