TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN”: MESTA IMA ZA 410 STUDENATA

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” na osnovu konkursa na osnovne akademske studije 2018/2019,  može da upiše ukupno 410 studenata, i to:  249 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta, a mesta ima i za samofinansirajuće studente – 161. Prvi upisni rok je 20, 21. i 22. jun – prijavljivanje kandidata, 28. je  polaganje prijemnog ispita, 2. jula objavljivanje preliminarne rang liste, 4. će biti objavljene konačne rang liste, od 4 – 11. jul biće upis primljenih kandidata. Broj slobodnih mesta za upis studenata na master studije: Na fakultet se može upisati ukupno 179 studenata, i to: 87 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 92 samofinansirajuća. Termini za prijavljivanje: 1. do  19. oktobra, preliminarna rang lista: 22,  konačna rang lista 24. i upis od 24 do  26. oktobra. Doktorske akademske studije 2018/19 – u procesu akreditacije: broj slobodnih mesta za upis studenata  je 12 i to 5 budžetskih i 7 samofinansirajućih studenata. Prijavljivanje je od 1. do 19. oktobra, a upis od 24. do 26.

 

M.B.