TF ,,MIHAJLO PUPIN”: Prva konferencija o fizičkim aspektima životne sredine

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ 16. marta održan je sastanak članova Naučno-programskog i Organizacionog odbora Konferencije o fizičkim aspektima životne sredine koja će biti održana od 31. marta do 2. aprila ove godine. Prof. dr Dragica Radosav, dekanka fakulteta i predsednik Organizacionog odbora Konferencije o ovome je razgovarala sa gostima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Instituta za fiziku u Zemunu, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Udruženja građana „Godina Pupina Zrenjanin“.

Osim već pet tradicionalnih međunarodnih konferencija koje organizuje Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, naučni skup o fizičkim aspektima životne sredine biće šesta koju fakultet organizuje. Takođe, prvi put će se održati ove godine.

M.Bečejac