TOKOM EPIDEMIJE VIRUSA KORONA: VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOM

Studenti znanje stiču na daljinu

Zbog vanrednog stanja i prekida realizacije nastave letnjeg semestra, i zrenjaninski studenti preuzimaju predmetne sadržaje, informacije i materijale za učenje preko interneta. Tako je i na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”, i na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija.
– Za sve nedoumice i pitanja studenti se mogu obratiti predmetnom profesoru putem imejla. To sada dobro funkcioniše, u stalnoj smo vezi sa našim studentima – rekla nam je prof. dr Dragica Radosav, dekanka Tehničkog fakulteta. – Naravno da poštujemo i druge mere koje je naložila Vlada Srbije. Zbog posla, radi minimalni broj nenastavnih radnika. Zgrada je dezinfikovana, i to se održava svakodnevno, čime poštujemo i odluke Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), donete čim se pojavio korona virus i uvedeno vanredno stanje.
Dr Dragica Radosav naglašava da je najvžnije sačuvati zdravlje studenata i zaposlenih. Studenti su pokazali visok stepen odgovornosti, o čemu svedoči i njihovo svakodnevno javljanje profesorima i savladavanje gradiva, budući da su im dostupi i zadaci, zbirke i drugi potreban materijal.
Na sajtu Fakulteta nalazi se i obaveštenje da se i postupci koji se tiču raspisivanja konkursa za izbor u zvanja na visokoškolskim ustanovama, obustavljaju (prekidaju) do okončanja vanrednog stanja.

Od ponedeljka, 16. marta, počela je realizacija obrazovnog rada učenjem na daljinu i sa svim studentima Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.
– Nastavnicima, saradnicima i studentima na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Google, Viber, WhatsApp, Facebook, Zoom, Microsoft Team i dr.). Upotrebom ovih internet alata i servisa, nastavnici i saradnici su u prilici da sa studentima ostvare interakciju u radu, kao i razmenu materijala i zadataka u funkciji savladavanja programskih sadržaja predmeta koje izučavaju. Osnovni podaci za kontakt sa studentima su dostavljeni svim nastavnicima i saradnicima – rekao nam je dr Miodrag Kovačević, pomoćnik direktora za nastavu.
Na osnovu odluke resornog ministarstva, obustavljen je i rad svih studentskih i učeničkih domova čiji je osnivač Republika Srbija, sve dok traje opasnost od širenja virusa COVID-19. Istovremeno, zaposleni u ovim ustanovama nastavljaju radne aktivnosti, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ih prati i usmerava.
Studentski centar Novi Sad je takvu odluku doneo 17. marta, a iz zrenjaninskog Doma „Mihajlo Predić dr Miša” studenti su iseljeni prošlog četvrtka. Prduzete su sve mere dezinfekcije i zaštite.

M.Bečejac

 

  • RADIMO PO UPUTSTVIMA MINISTARSTVA
    Kontaktirali smo i direktora Doma za učenike „Angelina Kojić – Gina” Dobricu Brdarića da proverimo kako funkcionišu u ovim okolnostima.
    – Mi smo Dom ispraznili prošlog utorka. Pratimo uputstva Ministarstva prosvete kako sad da radimo u ovim okolnostima. Uveli smo dežurstva i rad od kuće. Radimo sa minimumom osoblja. Naša portirska služba, kao i uvek, 24 časa nadgleda objekat. U Dom dolaze spremačice, redovno se čisti, imamo dovoljno dezinfekcionih sredstava – rekao je Brdarić.
    Na pitanje ima li informaciju da bi Dom mogao biti iskorišćen za smeštaj pacijenata, ako se situacija pogorša, naš sagovornik kaže da o tome nema saznanja. – Međutim, ako bude trebalo, mi smo spremni, imamo čiste sobe, kuhinju koja je spremna za rad – istakao je Dobrica Brdarić.
    Ž. Mišić