Totem

Piše: Ljiljana Bailović

Vuk. Mitološka životinja. Jedna od onih koje su najviše, hiljadama godina, izazivale strah i prozivale maštu u ljudskim zajednicama. Na Balkanu toliko da ima mišljenja kako je vuk bio totem srpskih plemena. Mada totemizam i nije sa sigurnošću potvrđen među Slovenima, ostali su samo tragovi i indicije. S druge strane, ima i drugih i biljaka i životinja koje nas takođe velikom snagom privlače i inspirišu. Medved, petao, zmija, orao, pa orah, hrast, lipa – spisak je zaista dugačak.
Pišući o tome zašto se ljudi, u književnosti ali i različitim tipologijama i diferencijacijama, vezuju za određene životinje, etnolog i antropolog Bojan Jovanović me je, u poslednjem „Pečatu”, podsetio na popularnu knjigu Levija Strosa o totemizmu. Klod Levi Stros smatra da je totemizam (prethodno izučavan u sklopovima religijskih sistema) – u stvari način društvenog uređivanja čovekovog sveta. Totemska životinja nije odabrana za totemski znak prema kriterijumu neke utilitarnosti, nego – kaže Levi Stros – zato što je „dobra za mišljenje”.
Ili, kako ukazuje Jovanović, veza između čoveka i prirode prvenstveno je metafizičkog karaktera i izražava čovekovu sposobnost za klasifikovanjem, a odabrana životinjska vrsta ima funkciju diferenciranja pojedinih ljudskih grupa i utvrđivanja njihovog identiteta! I to je to: totemsko značenje, odabrano zato što je „dobro za mišljenje”. Klasifikovanje je stvar čovekovog misaonog sistema – tako čovek misli, tj. mislima obuhvata svet. U klasifikovanje (šta je šta) spada i diferencijacija ljudskih grupa i ljudi (ko je šta i ko je ko), a to je takođe i proces utvrđivanja identiteta (šta sam ja). Ti procesi mišljenja ispoljavaju se u ljudskim zajednicama kao sistemi za društveno uređivanje (čemu pripadam).
Dakle, tu smo: kod identitetskih pitanja, koja se ovih dana promatraju u svim medijima. Šta je šta, ko je ko, čemu pripadam. A Levi Stros nas podseća da je sve to postojalo daleko pre nego što su se u čovekovim klasifikacijama pojavili pojmovi kao što su narod i nacija. Štaviše: stalni i nezaustavljivi proces klasifikacije i identifikacije (kao baza samog misaonog procesa) upravo je i stvorio rečene kategorije naroda i nacije.
Hoću da kažem: sve je to samo u čovekovoj glavi. A ne u krvi i genetici. I biće stalno na dnevnom redu, dokle god je čovek misleće biće…