TREĆA SREĆA – PREDUZEĆE „VOJVODINAPUT” OTIŠLO DOMAĆOJ FIRMI

Šapčani pazarili za blizu 225 miliona dinara

Zrenjaninska firma „Vojvodinaput” nedavno je prodata rudarsko–građevinskom preduzeću „Hidrooprema” iz Šapca za 224,9 miliona dinara. Sudija Ljiljana Popov donela je rešenje o obustavljanju stečajnog postupka nad tim putarskim preduzećem, konstatovao je da će stečaj biti nastavljen samo u odnosu na stečajnu masu.
Do sada su organizovane dve neuspešne prodaje imovine „Vojvodinaputa” metodom javnog nadmetanja. Tek iz trećeg pokušaja, održanog kako je i planirano 8. juna, nekada uspešna zrenjaninska firma dobila je novog vlasnika.
Najvrednija imovina „Vojvodinaputa”, kako je naveo stečajni upravnik Slobodan Sudarov iz Kikinde, jesu nepokretnosti, od kojih najviše vredi upravna zgrada sa pomoćnim prostorijama, dok je oprema u vrlo lošem stanju i uglavnom je van funkcije. Prodati su upravna zgrada i objekti u ulici Žarka Zrenjanina 75 u Zrenjaninu, čija je vrednost procenjena na 60.428.589 dinara, poljoprivredno zemljište (258.586.36), pokretna imovina, odnosno vozni park i druga oprema (84.295.948 dinara), kao i gotovina i potraživanja.
Odbor poverilaca sačinjavaju „AIK” banka, „Sosiete ženeral banka” (Societe generale), „Heta aset resolušn” (Heta asset resolution), Javno preduzeće „Srbijagas” (Novi Sad), „Hodl ko tu” (Hold co two) doo iz Beograda, koga zastupa advokat Branko Bukvić, AD „Sremput” Ruma i Svetlana Vasljev čiji je zastupnik Jovan Stankov iz Zrenjanina.
Na listi poverilaca koji imaju obezbeđeno potraživanje nalazi se 189 lica.
Podsetimo, „Vojvodinaput” je u stečaju od kraja 2018. godine na predlog „AIK” banke. Rešenje o bankrotstvu stečajnog dužnika doneto je decembra iste godine, a postalo je pravosnažno aprila naredne godine.
Dug koji je ovo preduzeće imalo prema bankama, državi, dobavljačima i radnicima, kada je stečaj otvoren, iznosio je 1,8 milijardi dinara.
Osnovna delatnost preduzeća je izvođenje radova na saobraćajnicama za državne puteve prvog i drugog reda i priključke na ove puteve i granične prelaze, kao i radovi na građevinskim konstrukcijama za putne objekte (mostove i tunele).
Novi vlasnik „Vojvodinaputa”, Rudarsko-građevinsko preduzecće „Hidrooprema” osnovano je 1992. godine i neprekidno raste i širi se od svog postojanja.
– U početku se Kompanija bavila bušenjem bunara za navodnjavanje, a kasnije i za vodosnabdevanje, snižavanje nivoa podzemnih voda i bušenjem geotermalnih sondi, što je značilo i potpuno opremanje bunara i puštanje sistema u rad. Vremenom, preduzeće širi svoje poslovanje i započinje sa bušenjem i izradom svih vrsta šipova, dijafragmi i sidara, a bavi se i svim radovima u iskop gradnji – piše na zvaničnom sajtu ove firme.
Interesanto je da je jedan u nizu klijenata „Hidroopreme” i Kompanija „Linglong” u čijem je vlasništvu najveće gradilište na teritoriji našeg regiona, ali i šire.

Miroslava Malbaški