Tudósítás a muzslyai Emmausz fiúkollégium októberi megmozdulásairól

Október a rózsafüzér imájának hónapja is
A világ katolikusai minden év két hónapját ajánlják fel, ajándékozzák Szűz Máriának. E hónapok egyike május, a másik pedig október. Májusban a litániák kapnak nagyobb szerepet Égi Édesanyánk dicséretében, októberben pedig a Szentolvasót, azaz a rózsafüzért imádkozzák sűrűbben.
Honnan is ered a rózsafüzér elnevezés? A legenda szerint egy XIII. századi szerzetes szívesen imádkozott el egymás után ötven Üdvözlégyet. Egy alkalommal, imádsága után látomásában megjelent Mária, és ugyanannyi szál rózsából font koszorút tett a szerzetes fejére, mint ahány Üdvözlégyet az elmondott.
Minden év október hónapjában az muzslyai Emmausz kollégium lakói is szívesen imádkozzák a rózsafüzért.  Naponta az esti imát megelőzően elmondanak egy-két tizedet, melyeket családjaikért, barátaikért, jótevőikért, az elhunytakért, a tanulásban való segítségért ajánlanak fel.
Az aradi vértanúk – tizenkét magyar tábornok és egy ezredes voltak – akiket az 1848-49-es szabadságharc után Aradon, avagy a magyar Golgotán kivégeztek az szabadságharcban betöltött szerepük miatt. Ez a nap, október 6-a a magyar nép körében örökké megmarad, mint nemzeti gyásznap. Ezen a napon nem csak tizenhárom hősre, hanem az 1848-49-es szabadságharc minden hősére emlékezünk.

foto druga uz tekst 4
Az aradi tizenháromról itt Vajdaságban is számos helyen megemlékeznek. Az Emmausz kollégium bentlakói nevelőtanárukkal, Gabona Ferenccel együtt lerótták tiszteletüket az aradi tizenhárom előtt.  A megemlékezés Eleméren gyászmisével kezdődött, melyet dr. Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök paptársaival mutatott be, a szentmisén Kiss Nándor református esperes is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. A megemlékezés Kiss Ernő honvédtábornok emlékművének koszorúzásával fejeződött be.
Ifjúsági találkozó Belgrádban-2017.október 7-én, szombaton az Emmausz kollégium bentlakói ifjúsági találkozón vettek részt Belgrádban.Kis csapatunk a reggeli után útnak indult, s valamikor tíz óra tájban érkeztünk meg. Érkezésünk után a Mária, az Egyház anyja templom udvarában fogadták a résztvevőket. Itt mindenki megkapta a saját pólóját, melyen a találkozó mottója szerepelt. Ezt közös ima követte, majd ft. Tapolcsányi Emánuel atya beszédét, tanítását hallgattuk a szeretet és barátság fontosságáról, és annak szerepéről a mindennapi életünkben. A közös programok után minden résztvevő számára ebéd következett.  Ebéd után, utunk a Szent Antal templomba vezetett. Itt közös éneklés és rózsafüzér következett, majd utána a nap utolsó pontjaként szentmisén vettünk részt. A szentmise után a résztvevők uzsonnát kaptak, majd elindultunk haza.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda