U 2020. VIŠE PRIMEDABA OMBUDSMANU

Građane najviše muče komunalni problemi

Sve veći broj Zrenjaninaca obraća se zaštitniku građana kako bi osigurali svoja prava ili ostvarili interes. Koristan savet dostupan im je dolaskom u kancelariju ili pismenom pritužbom upućenom poštom ili imejlom.
Na ovaj način, lokalnom ombudsmanu su se u toku 2020. godine obratila 1.023 građana, a kancelarija je postupala po 54 predmeta. Primedaba je bilo skoro četiri puta više nego u 2019. godini (263 primedbe), može se zaključiti poređenjem izveštaja o radu za prethodne dve godine.
Najveći problem sugrađanima prošle godine, kao i ranije, pravili su komunalni problemi. Sporni su bili, pre svega, visina računa i dugovanja za pojedine komunalne usluge.
Kroz obraćanja ombudsmanu meštani su iskazali da im je nejasna obaveza plaćanja za gasni priključak i nakon isključenja sa sistema grejanja, kao i plaćanje fiksnog dela nakon isključenja sa sistema daljinskog grejanja u objektima kolektivnog stanovanja, navodi se u izveštajima. Nelogičan im je i sam postupak odjave sa sistema daljinskog grejanja, zbog čega su se za savet obratili zaštitniku građana, navodi se u dokumentu.
J. Š.

Opširnije u štampanom izdanju