U Biblioteci predstavljen „Priručnik za odgovornog vlasnika psa“

U Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“ juče je predstavljen „Priručnik za odgovornog vlasnika psa“, čiji su autori Dunja Kovač, Nataša Vukmirović i Darko Drobnjak.
Priručnik je podeljen u više tematskih celina, vezanih za brigu o psu, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, socijalizaciju, čuvanje, boravak u prirodi, prevenciju od ujeda… Predložena su i rešenja, umesto napuštanja pasa, kao i postupak u slučaju smrti.
Kako je rečeno, mnogi problemi nastaju usled neiformisanosti građana i vlasnika pasa te je ovu pokušaj njihove edukacije, u saradnji sa Bibliotekom.
B.J.