UNIVERZITET U NOVOM SADU: Nagrađeni studenti TF „Mihajlo Pupin“

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu 22. juna održano je svečano uručenje nagrada za naučne i stručne radove studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2019/2020. godini. Predložena je 61 tema, prijavljeno je 28 radova na 27 tema, a nagrađeno je ukupno 28 studenata Univerziteta u Novom Sadu (za 23 rada). Među nagrađenim su i radovi studenata Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.
Nagrade su dobili: Marija Stankov – četvrta godina inženjerstvo zaštite životne sredine, Nataša Dabić – četvrta godina inženjerstvo zaštite životne sredine, Đurica Surla- treća godina industrijsko inženjerstvo u ekspoloataciji nafte i gasa, Miloš Aćimović – druga godina industrijsko inženjerstvo u ekspoloataciji nafte i gasa, Željka Čokulov- druga godina industrijsko inženjerstvo u ekspoloataciji nafte i gasa, Stefan Tolmač – četvrta godina mašinsko inženjerstvo i Martina Husta – četvrta godina mašinsko inženjerstvo.


M. Bečejac