UNIVERZITETSKA PRIZNANJA STUDENTIMA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN”

Na putu znanja i istraživanja

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu (UNS) održano je 22. juna svečano uručenje nagrada za naučne i stručne radove studenata koji studiraju na fakultetima u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu koji čine Univerzitet. Oni su priznanja zaslužili na osnovu konkursa na koji su se prijavili u školskoj 2019/2020. godini. Predložena je 61 tema, prijavljeno je 28 radova na 27 tema, a nagrađeno je ukupno 28 studenata za 23 rada. Među nagrađenim su i radovi sedam studenata Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.
Nagrade su dobili: Marija Stankov – četvrta godina inženjerstvo zaštite životne sredine, Nataša Dabić – četvrta godina inženjerstvo zaštite životne sredine, Đurica Surla – treća godina industrijsko inženjerstvo u ekspoloataciji nafte i gasa, Miloš Aćimović – druga godina industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, Željka Čokulov – druga godina industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, Stefan Tolmač – četvrta godina mašinsko inženjerstvo i Martina Husta – četvrta godina mašinsko inženjerstvo.
Svečnosti u Rektoratu prisustvovala je i doc. dr Višnja Mihajlović, prodekan TF „Mihajlo Pupin”.
M. Bečejac