USVOJEN LOKALNI ENERGETSKI PLAN OPŠTINE ŽITIŠTE: Cilj je efikasnija potrošnja energije

U naredne dve godine u Žitištu i u dva naseljena mesta ove opštine biće zamenjena javna rasveta, a na tri objekta javne namene biće postavljen fasadni omotač – neke su aktivnosti predviđene Lokalnim energetskim planom opštine Žitište, koji je tamošnja skupština jednoglasno usvojila 21. decembra 2018. godine.
Osnovni cilj Lokalnog energetskog plana opštine Žitište jeste da se od 2019. do 2020. godine unapredi efikasnost u potrošnji energije i da se smanje troškovi za nabavku energije i energenata. Time bi bila manja i emisija gasova sa efektom staklene bašte.
Ovaj dokument je izrađen uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a 29. novembra prošle godine bio je tema javne rasprave na kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave i Tehničkog fakulteta iz Temišvara. Sa stručnjacima iz Rumunije opština Žitište je ostvarila dobru saradnju tokom primene projekta finansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije.
Lokalni energetski plan opštine Žitište potom je predstavljen u Centru za promociju zelene energije u Torku, 4. januara.

Dokumentom su planirane sledeće aktivnosti: izrada energetskih pasoša za pet objekata, završetak zamene javne rasvete u Žitištu i još dva naseljena mesta, na tri objekta javne namene planirana je ugradnja kotlarnica, zamena fasadnog omotača, promena unutrašnje javne rasvete, postavljanje fotonaponskih ćelija, a na dva objekta javne namene ugradnja toplotnih pumpi i postavka solarnih kolektora za grejanje vode. Takođe, predviđena je i promocija korišćenja obnovljivih izvora energije, podizanje svesti građana i izrada Studije o mogućnostima obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Žitište.

M.M.