USVOJENA ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI: IZNOS ODREDIO GRAD

Na dan za smeštaj 70 dinara, uz povlašćene

Na jednoj od poslednjih sednica Gradskog veća Grada Zrenjanina, utvrđen je nacrt Odluke o boravišnoj taksi, koji je istog dana upućen i na javnu raspravu.
Utvrđeno je da davalac smeštaja vrši naplatu boravišne takse od korisnika usluge smeštaja istovremeno sa naplatom usluge smeštaja, za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu u iznosu od 70 dinara. Boravišnu taksu plaćaju i fizička lica koja pružaju uslugu smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, soba, apartman), kao i ona lica koja pružaju smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu, kapaciteta do 30 ležajeva. Visina godišnjeg iznosa boravišne takse koju plaća fizičko lice utvrđuje se rešenjem Gradske uprave, na taj način što se broj individualnih ležajeva pomnoži sa iznosom od 1.000 dinara.
Ž. Mišić

Opširnije u štampanom izdanju