V ARADÁČI V MINULÚ SOBOTU: 4. Biblická olympiáda bola najpočetnejšia účastníkmi

1foto02Žiaci zdokonalili svoje vedomosti, šírili Evanjelium
Cieľom Biblickej olympiády je zlepšenie a zdokonalenie poznania Biblie u žiakov chodiacich na hodiny náboženskej výchovy, no však nielen to. Jej cieľom je aj šírenie Evanjelia.
V sobotu, 16. apríla roku 2016, sa v Aradáči uskutočnila po poradí už 4. Biblická olympiáda.
Zúčastnili sa žiaci z celej Vojvodiny – z Aradáča, Lúgu, Starej Pazovy, Selenče, Hložian, Báčskeho Petrovca…
Podľa skúmania organizátorov, tento rok bol vlastne aj napočetnejší jej účastníkmi – bolo ich asi 54.
Cieľom Biblickej olympiády je zlepšenie a zdokonalenie poznania Biblie u žiakov chodiacich na hodiny náboženskej výchovy, no však nielen to. Jej cieľom je aj šírenie Evanjelia. Tohto roku žiaci boli skúšaní z Ježišových podobenstiev z Matúšovho evanjelia.
Organizátori z Aradáča považujú tieto dva elementy za veľmi dôležité, a tak sa posnažili vytvoriť efektný balans a komplexný odkaz olympického dňa.
Príchod a otváranie účastníkov sa uskutočnilo na aradáčskej fare.
Všetci účastníci už na vchode boli označení pečiatkami, podľa ktorých žiaci boli roztriedení do 4 skupín písania testov. Na samotnom otváraní sa všetci prítomní stretli s filmom olympiády, z ktorého vyplynula aj prvá fakľa, ktorú potom zapálil zakladateľ tohto podujatia pán farár Jaroslav Kopčok. Ďalej nasledoval program, v ktorom bola urobená komparácia známych svetových olympistov a biblických postáv s rovnakými menami, a ešte aj pieseň Olympiáda napísaná len pre toto podujatie. Po privítaní sa všetci súťažiaci presunuli do aradáčskej základnej školy, kde sa uskutočnilo testovanie.
Žiaci súťažili v 4 kategóriách.
V kategórie III. a IV. ročník prvú cenu získala Mária Anna Kukučková z Lugu (vyučujúca Anna Kišová) a Andrej Vareca zo Starej Pazovy získal druhú cenu (vyučujúca Anna Kišová). V nasledovnej kategórie, V. a VI. ročník, najúspešnejsia bola Tijana Adámeková z Hložian (vyučujúca Janka Kopčoková), potom Lydka Murtínová z Hložian (vyučujúca Janka Kopčoková), tretiu cenu získala Karmena Kováčová zo Selenče (vyučujúca Anna Valentová). Medzi žiakmi VII. a VIII. ročníka prvé miesto obsadila Valentína Imreková z Pivnice (vyučujúca Lenka Víziová), druhé Sarah Malvína Čelovská z Lugu (vyučujúca Anna Kišová), a tretie podľa bodov bola Ela Števáková zo Starej Pazovy (vyučujúca Anna Kišová). V kategórie stredných škôl najlepšia bola Tímea Kopčoková z Hložian (vyučujúca Jasmina Kotasová Medveďová). Druhém miesto obsadila Ksenia Gašparová zo Starej Pazovy (vyučujúca Anna Šilerová) a tretie Emília Jana Pálešová z Erdevíka (vyučujúca Jasmina Kotasová Medveďová).
Po testovaní a chutnom obede sa súťažiaci mali príležitosť naučiť dve novo-staré mládežnícke piesne so zaujímavými zvukovými črtami. Išlo o piesne Muž múdry, v ktorej bol vsunutý dážď vytvorený zo šmýkania dlaní, klepotu prstov, kolien a potom skokov celého tela. Druhou podanou piesňou bola Ak máš v srdci smútok.
Po precíznom udelení cien pána farára Jaroslava Kopčoka a banátskeho seniora Jána Sklenára, všetci súťažiaci na záver úspešne predniesli dve nové naučené pesničky.
Ďakujúc usilovným gymnazistkám Tímei Kopčokovej a Emílii Jane Pálešovej, plameň nasledovnej 5. Biblickej olympiády sa nasledovného roku prenáša do Báčskeho Petrovca.
Dosiahne sa aj tam žiadaný cieľ? Veríme, že hej. Lebo – náš cieľ – plán Boží.
Adela Obšustová