VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Evropska saradnja i treća misija obrazovanja

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu kao partner učestvuje na međunarodnom projektu Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji IF4TM i čija je realizacija započeta 15. oktobra 2015. godine a trajaće do oktobra ove godine. Danas je u ovoj visokoškolskoj ustanovi održan sastanak koji je okupio većinu partnera u projektu.

DSCN7028

Osnovni cilj projekta jeste, kako je istakla dr Vesna Mandić, koordinator projekta za Srbiju, da se na univerzitetima u Srbiji, osim postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano učenje, društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Učesnike je pozdravio dr Milorad Rančić, direktor Visoke tehničke škole, koji je istakao da škola ima pet akreditovanih studijskih programa, a očekuje se i akreditacija za master strukovne studije. On je istakao da škola upravo obeležava 58 godina postojanja, tokom kojih je diplomu steklo blizu 9.000 studenata.

Projekat se kofinansira u Erasmus Plus programa Evropske unije, u iznosu od 966.510 EUR a, a realizuje u konzorcijumu od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Metropolitan), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, Visoka škola strukovnih studija Zrenjanin, tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).

Osim unapređenja zakona i strategija u ovoj oblasti, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata na univerzitetima, njihovog većeg uključivanja u inovativne i aktivnosti transfera znanja, aktivnosti na projektu su usmerene na razvoj programa obuka za jačanje kapaciteta, za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja. Značajno je godišnjih takmičenja za najbolju studentsku ideju.