VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Inženjerstvo i održivi razvoj

Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment teme su kojima su se posvetili učesnici šestog naučno-stručnog skupa održanog ovog vikenda na Visokoj teničkoj školi strukovnih studija koja je bila i organizator. Za skup je bilo prijavljeno 35 radova o inženjerstvu i održivom razvoju iz zemlje i iz inostranstva.

Direktor škole dr Milorad Ranćić je upoznao učesnike skupa o tradiciji školovanja inženjerskog kadra dugog 57 godina i 8.000 stečenih diploma. Čast da otvori skup pripala je prof. dr Mehmetu Zejreku koji je govorio nauci i inovacijama u CERN-u.

Predsednik organizacionog odbora dr Robert Molnar je naglasio da je skup opravdao očekivanja organizatora, a da je Visoka tehnička škola i na ovaj način pokazala svoju tradiciji i kvalitet. Škola je uključena i u nekoliko međunarodnih projekata, tako da je razvijen i istraživački rad.

M.B.