VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Upis novih studenata

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (VTŠSS) u Zrenjaninu, put znanja krenuće uskoro 58. generacije studenata. Мesta za 404 studenta: na osnovnim trogodišnjim strukovnim studijama biće upisano 166 studenata na budžetskom finansiranju i njih 174 na sufinansiranju. Na jednogodišnjim specijalističkim studijama,ima mesta za 64 studenta.

Posebno ističemo da je školarina za samofinansirajuće studente već dugi niz godina najniža i iznos 30.000 dinara – rekao nam je dr Rančić.

Prijava na konkurs:19, 20, 21, 22. i 25. juna (od 9 do 13 sati).

Prijemni ispit: Test opšte tehničke kulture za sve studjske programe osim ele ktrotehnike i računarstva kod koga se polaže prijemni ispit iz fizike. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja). Polaganje će biti u utorak, 26. juna u 12 sati u prostorijama Škole.

Upis: od 2. do 6. jula (od 9 do 13 sati).

Ukoliko bude zaiteresovanih, omogućen je upis i studentima koji se školuju uz rad.

Detaljnije: sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole).

M.B.