VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Upis od 2. do 6.jula

U prvom upisnom roku, za sve studijske programe na Visokoj tehničkoj školi konkurisala su 103 kandidata. Oni su juče polagali prijemni ispit. Objavljena je i preliminarna lista studenata za upis u prvi godinu osnovnih studija.

Konkursom je predviđen upis 404 studenta: na osnovnim trogodišnjim strukovnim studijama biće upisano 166 studenata na budžetskom finansiranju i njih 174 na sufinansiranju.

M.B.